2018-2019 Akademik Yılı Bahar Dönemi İME (İşletmelerde Mesleki Eğitim) takvimi

(21.12.2018 tarihinde güncellenmiştir.)

 

İş ve İşlemler

Başlama Tarihi

Bitiş Tarihi

FİSMEK/YİSMEK/BİSMEK Başkanlıklarınca işletmelerle İME protokollerinin yapılması ve İSMEP sistemine girilmesi.

3 Aralık 2018

10 Ocak 2019

Bölüm/Program Öğrencilerine BİSMEK Başkanlıklarınca İSMEP bilgilendirme toplantılarının yapılması.

3 Aralık 2018

15 Aralık 2018

Öğrencilerin İşletme bildirimi ve seçimlerini İSMEP sisteminde yapması.

3 Aralık 2018

10 Ocak 2019

BİSMEK Başkanlıklarınca öğrencilere Danışman Öğretim elemanlarının İSMEP sisteminde atanması.

3 Aralık 2018

11 Ocak 2019

İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimi olmayan öğrencilere BİSMEK Başkanlıklarınca eğitim verilmesi.

24 Aralık 2018

28 Aralık 2018

Danışman Öğretim Elemanlarınca Öğrenci-İşletme eşleşmelerinin İSMEP sisteminde onaylanması.

22 Ocak 2019

5Şubat 2019

BİSMEK Başkanlarınca Öğrenci-İşletme eşleşmelerinin İSMEP sisteminde onaylanması.

22 Ocak 2019

5 Şubat 2019

İşletme Yetkililerince  Öğrenci-İşletme eşleşmelerinin İSMEP sisteminde onaylanması.

22 Ocak 2019

5 Şubat 2019

FİSMEK/YİSMEK Sekreterlerince SGK işe giriş işlemlerinin yapılması ve İşe Giriş Bildirgelerinin İSMEP sistemine yüklenmesi.

8 Şubat 2019

13 Şubat 2019

İşletmelerde Mesleki Eğitime başlama.

18 Şubat 2019

-

İşletme Eğitim Yetkililerinin öğrenci devamsızlıklarını İSMEP sistemine girmesi.

Her ayın ilk mesai günü

Her ayın ilk 5 iş günü mesai bitimine kadar

İME Ara Raporlarının teslimi.

8 Nisan 2019

12 Nisan 2019

İşletmelerde Mesleki Eğitimin sona ermesi.

-

24 Mayıs 2019

İME Uygulama Raporlarının teslimi.

25 Mayıs 2019

2 Haziran 2019

İşletme Eğitim Yetkilisince İşletme Öğrenci Değerlendirme Forumunun doldurulması ve başarı notunun verilmesi.

25 Mayıs 2019

2 Haziran 2019

Danışman Öğretim Elemanlarınca öğrencilere başarı notunun verilmesi.

2 Haziran 2019

16 Haziran 2019

 

2018-2019 Akademik Yılı BAHAR Dönemi Staj Takvimi

 

İş ve İşlemler

Başlama Tarihi

Bitiş Tarihi

Öğrencilerin İşletme bildirimi ve seçimlerini İSMEP sisteminde yapması.

18.02.2019

01.03.2019

BİSMEK Başkanlıklarınca öğrencilere Danışman Öğretim elemanlarının İSMEP sisteminde atanması.

04.03.2019

06.03.2019

İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimi olmayan öğrencilere BİSMEK Başkanlıklarınca eğitim verilmesi.

04.03.2019

08.03.2019

Danışman Öğretim Elemanlarınca Öğrenci-İşletme eşleşmelerinin İSMEP sisteminde onaylanması.

11.03.2019

15.03.2019

BİSMEK Başkanlarınca Öğrenci-İşletme eşleşmelerinin İSMEP sisteminde onaylanması.

11.03.2019

15.03.2019

İşletme Yetkililerince  Öğrenci-İşletme eşleşmelerinin İSMEP sisteminde onaylanması.

11.03.2019

15.03.2019

FİSMEK/YİSMEK Sekreterlerince SGK işe giriş işlemlerinin yapılması ve İşe Giriş Bildirgelerinin İSMEP sistemine yüklenmesi. 

25.03.2019

27.03.2019

Staja başlama.

01.04.2019

-

İşletme Eğitim Yetkililerinin öğrenci devamsızlıklarını İSMEP sistemine girmesi.

Her ayın ilk mesai günü

Her ayın ilk 5 iş günü mesai bitimine kadar

Stajın sona ermesi

-

(Her Fakülte/Yüksekokul Kendi belirler.)

Staj Uygulama Raporlarının teslimi.

13.05.2019

17.05.2019

İşletme Eğitim Yetkilisince İşletme Öğrenci Değerlendirme Forumunun doldurulması ve başarı notunun verilmesi.

13.05.2019

17.05.2019

Danışman Öğretim Elemanlarınca öğrencilere başarı notunun verilmesi.

20.05.2019

24.05.2019

2018-2019 Akademik Yılı YAZ Dönemi Staj Takvimi

(Yaz Okulu Dersi Almayanlar) (20.05.2019 tarihinde güncellenmiştir.)

İş ve İşlemler

Başlama Tarihi

Bitiş Tarihi

Öğrencilerin İşletme bildirimi ve seçimlerini İSMEP sisteminde yapması.

13.05.2019

14.06.2019

BİSMEK Başkanlıklarınca öğrencilere Danışman Öğretim elemanlarının İSMEP sisteminde atanması.

13.05.2019

17.06.2019

İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimi olmayan öğrencilere BİSMEK Başkanlıklarınca eğitim verilmesi.

-

21.06.2019

Danışman Öğretim Elemanlarınca Öğrenci-İşletme eşleşmelerinin İSMEP sisteminde onaylanması.

13.05.2019

17.06.2019

BİSMEK Başkanlarınca Öğrenci-İşletme eşleşmelerinin İSMEP sisteminde onaylanması.

13.05.2019

17.06.2019

İşletme Yetkililerince  Öğrenci-İşletme eşleşmelerinin İSMEP sisteminde onaylanması.

13.05.2019

17.06.2019

FİSMEK/YİSMEK Sekreterlerince SGK işe giriş işlemlerinin yapılması ve İşe Giriş Bildirgelerinin İSMEP sistemine yüklenmesi.

24.06.2019

26.06.2019

Staja başlama.

01.07.2019

-

İşletme Eğitim Yetkililerinin öğrenci devamsızlıklarını İSMEP sistemine girmesi.

Her ayın ilk mesai günü

Her ayın ilk 5 iş günü mesai bitimine kadar

Stajın sona ermesi

-

(Her Fakülte/Yüksekokul Kendi belirler.)

Staj Uygulama Raporlarının teslimi.

12.08.2019

16.08.2019

İşletme Eğitim Yetkilisince İşletme Öğrenci Değerlendirme Forumunun doldurulması ve başarı notunun verilmesi.

12.08.2019

16.08.2019

Danışman Öğretim Elemanlarınca öğrencilere başarı notunun verilmesi.

19.08.2019

23.08.2019

2018-2019 Akademik Yılı YAZ Dönemi Staj Takvimi

(Yaz Okulu Dersi Alanlar) (20.05.2019 tarihinde güncellenmiştir.)

İş ve İşlemler

Başlama Tarihi

Bitiş Tarihi

Öğrencilerin İşletme bildirimi ve seçimlerini İSMEP sisteminde yapması.

17.06.2019

28.06.2019

BİSMEK Başkanlıklarınca öğrencilere Danışman Öğretim elemanlarının İSMEP sisteminde atanması.

17.06.2019

01.07.2019

İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimi olmayan öğrencilere BİSMEK Başkanlıklarınca eğitim verilmesi.

-

05.07.2019

Danışman Öğretim Elemanlarınca Öğrenci-İşletme eşleşmelerinin İSMEP sisteminde onaylanması.

17.06.2019

01.07.2019

BİSMEK Başkanlarınca Öğrenci-İşletme eşleşmelerinin İSMEP sisteminde onaylanması.

17.06.2019

01.07.2019

İşletme Yetkililerince  Öğrenci-İşletme eşleşmelerinin İSMEP sisteminde onaylanması.

17.06.2019

01.07.2019

FİSMEK/YİSMEK Sekreterlerince SGK işe giriş işlemlerinin yapılması ve İşe Giriş Bildirgelerinin İSMEP sistemine yüklenmesi.

12.08.2019

14.08.2019

Staja başlama.

19.08.2019

-

İşletme Eğitim Yetkililerinin öğrenci devamsızlıklarını İSMEP sistemine girmesi.

Her ayın ilk mesai günü

Her ayın ilk 5 iş günü mesai bitimine kadar

Stajın sona ermesi

-

(Her Fakülte/Yüksekokul Kendi belirler.)

Staj Uygulama Raporlarının teslimi.

30.09.2019

04.10.2019

İşletme Eğitim Yetkilisince İşletme Öğrenci Değerlendirme Forumunun doldurulması ve başarı notunun verilmesi.

30.09.2019

04.10.2019

Danışman Öğretim Elemanlarınca öğrencilere başarı notunun verilmesi.

07.10.2019

11.10.2019


© 2018 Uşak Üniversitesi - BİDB - Web ve Yazılım Geliştirme