Mühendislik Fakültesi İşletmelerde Mesleki Eğitim (7+1) bilgilendirme toplantısı

Mühendislik Fakültesi öğrencilerine İşletmelerde Mesleki Eğitim (7+1) Programı bilgilendirme toplantısı 10 Aralık 2018 günü saat 14:00'te Latife Hanım Anfisinde yapılacaktır.

Geri

© 2018 Uşak Üniversitesi - BİDB - Web ve Yazılım Geliştirme