Bilgilendirme

 

Bu program, Uşak Üniversitesi lisans ve ön lisans programlarında eğitim-öğretim gören öğrencilerin öğrenim sürecinde aldıkları teorik bilgilerini, atölye ve laboratuvar uygulamalarında edindikleri beceri ve deneyimlerini geliştirmeyi, işletme  organizasyonlarını, üretim süreçlerini, yönetim aşamalarını, yeni teknolojileri tanımalarını, iş hayatına uyumlarını, gerçek üretim ve hizmet ortamında yetişmelerini sağlamayı amaçlar.

İşletmelerde Mesleki Eğitim (İME) Staj değilidir!

“İşletmelerde Mesleki Eğitim” kesinlikle bir staj değildir. “İşletmelerde Mesleki Eğitim (İME)” adı altında, üniversitemiz öğretim programlarının son dönemine konulmuş (ön lisanslarda 4. yarıyıl, lisanslarda ise 8. yarıyıl) 14 hafta kesintisiz ve tam zamanlı olarak işletmelerde yapılması gereken %80 devam zorunluluğu olan bir derstir.

Bu program İşletmelere Neler Sağlayacak?

  • İhtiyaç duydukları nitelikte iş gücünü kendi yetiştirme imkanına kavuşacak, işletme maliyeti ve tanıma süreci yaşamadan kendi yetiştirdiği öğrenciyi istihdam etme fırsatı bulacaklar.
  •  İşletmelerde Meslek Eğitimine gelen öğrencileri değerlendirerek öğretim programlarındaki eksiklikleri gözlemleyebilecek ve tespitlerini üniversite ile paylaşarak, hem eğitim sisteminin bir parçası olacak hem de programların ihtiyaç duyulan düzeyde güncellenmesine katkıda bulunarak sistemin dinamik bir yapı kazanmasını sağlayacaklar. 
  •  İhtiyaçlarına uygun programların açılmasını sağlayacaklar.
  • İşletmelerde öğrencilere danışmanlık yapacak akademisyenler sayesinde ihtiyaç duyduğu akademik bilgi ve tecrübelere daha rahat ulaşma imkanı bularak daha dinamik bir üniversite-sanayi işbirliği sürecine kavuşacaklar.

Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi ile Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulunun tüm bölüm/programları İşletmelerde Mesleki Eğitim Programı kapsamındadır.

 

Mühendislik Fakültesi                                      Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

Gıda Mühendisliği                                               Bilgisayar Programcılığı

Harita Mühendisliği                                             Elektrik

İnşaat Mühendisliği                                             Elektronik Teknolojisi

Kimya Mühendisliği                                             Gaz ve Tesisat Teknolojisi

Maden Mühendisliği                                             Kaynak Teknolojisi

Makine Mühendisliği                                            Makine

Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği        Otomotiv Teknolojisi

Tekstil Mühendisliği                                             Tekstil Teknolojisi

 

Üniversitemiz diğer bölüm/programlarının İşletmelerde Mesleki Eğitim Programı kapsamına alınması İSMEK (İşletmelerde Staj ve Mesleki Eğitim Kurulu) amaçları arasındadır.

İşletme Yetkilisi: İşletmelerde Staj ve Mesleki Eğitim protokolünü işletme adına imzalayan ve öğrenci talebinde bulunan kişidir.

MADDE 17-(1)İşletmelerde Staj ve Mesleki Eğitim protokolünü, işletmesi adına imzalamak.

(2)Öğrencilerin bu yönerge esaslarına ve işletme kurallarına göre İşletmelerde Staj ve Mesleki Eğitim yapabilmesini sağlamak.

(3) Öğrencilerin işletmede yapacakları eğitimlerinden sorumlu olmak üzere, İşletme Eğitim Yetkilisi veya yetkililerini görevlendirmek, eğitimlerin İşletme Eğitim Yetkilisi gözetiminde yapılmasını sağlamak.

(4)Lisans/Önlisans öğrencileri için görevlendirilecek İşletme Eğitim Yetkilisinin öğrencinin alanından veya ilgili alandan olmasına dikkat etmek.

(5)İşletmelerde Staj ve Mesleki Eğitim sırasında meslek hastalığı veya iş kazasına uğrayan öğrenciler ile ilgili, SGK hükümlerine göre işlem yapmak ve İSMEK Koordinatörüne ve öğrenciden sorumlu Danışman öğretim elemanına en kısa süre içerisinde bilgi vermek.

(6)İşletmelerde Staj ve Mesleki Eğitimini başarı ile tamamlayan öğrencilere yazılı referans belgesi vermek.

 

 İşletme Eğitim Yetkilisi: Staj ve Mesleki Eğitim verilen işletmelerde mesleki eğitimi bilen ve uygulayan öğrencilerin eğitimlerinden sorumlu olmak üzere iş yeri yetkilisi tarafından görevlendirilen kişidir.

MADDE 18- (1)İşletmelerde Staj ve Mesleki Eğitim sözleşmesini, işletmesi adına imzalamak.

(2)Üniversite tarafından görevlendirilen Danışman Öğretim Elemanı ile koordinasyon içerisinde çalışmak.

(3)Öğrencilere işletmede yapılan uygulamalar hakkında bilgi vermek, meslek alanları ile ilgili görevler vermek, bunların nasıl yapılacağını göstermek ve denetlemek.

(4)Öğrencilerin İş Sağlığı ve İş Güvenliği Mevzuatına uygun eğitimleri almasını sağlamak.

(5)Öğrenciler ile ilgili oluşabilecek sorunları Danışman Öğretim Elemanına bildirmek.

(6)Öğrencilerin devam durumlarını izlemek, mazeret izinlerini değerlendirmek ve onaylamak, öğrencilerin aldıkları sağlık raporlarını hastalık iznine çevirmek ve her ayın ilk haftası içerisinde bir önceki aya ait İzin (İ) ve mazeretsiz devamsızlıklarını (DZ) İSMEP sistemi üzerinden bildirmek.

(7) İşletmelerde Staj ve Mesleki Eğitim ile birlikte başarısız derslerini alan öğrencilerin sınavlara girmek için yaptıkları devamsızlıklara izin vermek.

(8)Mazeretsiz olarak 3 gün üst üste İşletmelerde Staj ve Mesleki Eğitime gelmeyen öğrenciyi, 3. gün sonunda Danışman Öğretim Elemanına bildirmek.

(9)İşletmelerde Staj veMesleki Eğitimini tamamlayan öğrencilerin hazırlamak zorunda oldukları Ara Raporu veya Uygulama Raporunu inceleyerek, sayfaları paraflamak ve Kabul Sayfasını imzalamak ve İSMEP sistemi üzerinden onaylamak.

(10)İşletmelerde Staj veMesleki Eğitimin bitiş tarihinden itibaren en geç 1 hafta içerisinde, öğrencinin hazırlayacağı Uygulama Raporunu da dikkate alarak, öğrencinin eğitimi süresince gösterdiği performansa göre başarı notunu belirlemek ve İSMEP Sisteminden İşletme Öğrenci Değerlendirme Forumu’nu doldurmak ve onaylamak.

MADDE 22- (1) Öğrenci, İşletmelerde Staj ve Mesleki Eğitime devam ettiği sürece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı Dekanlık/Müdürlükçe sigorta ettirilir.

(3) Öğrencinin, İşletmelerde Staj ve Mesleki Eğitime devam etmediği günler için prim ödemesi ilgili mevzuata göre yapılır.

MADDE 23- (1)Öğrencilere, İşletmelerde Staj ve Mesleki Eğitim süresince ödenecek ücret,ilgili mevzuat çerçevesinde öğrenci ve işletme yetkilisi tarafından belirlenir. İşletme Yetkilisi ve öğrenci arasındaki mali ilişkilerde, Üniversite taraf değildir.İşletmelerde Staj ve Mesleki Eğitime devamsızlık yapan öğrencinin devamsız olduğu günlerdeki ücreti, ilgili mevzuata göre ödenir.

(2) Öğrencilere, İşletmelerde Staj ve Mesleki Eğitim süresince üniversite tarafından herhangi bir ücret ödemesi yapılmaz.

 

Kısaltmalar:

        İSMEK  : Üniversite İşletmelerde Staj ve Mesleki Eğitim Kurulu

            FİSMEK: Fakülte İşletmelerde Staj ve Mesleki Eğitim Kurulu

            YİSMEK: Yüksekokul İşletmelerde Staj ve Mesleki Eğitim Kurulu

             BİSMEK: Bölüm İşletmelerde Staj ve Mesleki Eğitim Komisyonu

Mühendislik Fakültesi

FİSMEK Başkanı (Dekan)

Prof.Dr. Selçuk SAMANLI

selcuk.samanli@usak.edu.tr

FİSMEK Koordinatörü (Dekan Yardımcısı)

Doç.Dr. Yaser AÇIKBAŞ

yaser.acikbas@usak.edu.tr

FİSMEK Sekreteri (Fakülte Sekreteri)

Hüseyin ŞARBAY

huseyin.sarbay@usak.edu.tr

Gıda Mühendisliği Bölümü

 

BİSMEK Başkanı (Bölüm Başkanı)

Doç.Dr. Abdullah DİKİCİ

a.dikici@usak.edu.tr

BİSMEK Koordinatörü

 Doç.Dr. Onur GÜNEŞER

 onur.guneser@usak.edu.tr

Harita Mühendisliği Bölümü

 

BİSMEK Başkanı (Bölüm Başkanı)

Doç.Dr. Erol YAVUZ

erol.yavuz@usak.edu.tr

BİSMEK Koordinatörü

 Dr.Öğr.Üyesi Fatih TAKTAK

 fatih.taktak@usak.edu.tr

İnşaat Mühendisliği Bölümü

 

BİSMEK Başkanı (Bölüm Başkanı)

Prof.Dr. Ali BERKTAY

ali.berktay@usak.edu.tr

BİSMEK Koordinatörü

 Dr.Öğr. Üyesi Onur MERTER

 onur.merter@usak.edu.tr

Kimya Mühendisliği Bölümü

 

BİSMEK Başkanı (Bölüm Başkanı)

Prof.Dr. Menderes LEVENT

menderes.levent@usak.edu.tr

BİSMEK Koordinatörü

Arş.Grv.Dr. Emre KILIÇ

 emre.kilic@usak.edu.tr

Maden Mühendisliği Bölümü

 

BİSMEK Başkanı (Bölüm Başkanı)

Prof.Dr. Haluk ÇELİK

haluk.celik@usak.edu.tr

BİSMEK Koordinatörü

 Dr.Öğr.Üyesi Yaşar CAN

 yasar.can@usak.edu.tr

Makine Mühendisliği Bölümü

 

BİSMEK Başkanı (Bölüm Başkanı)

Doç.Dr. Hakan ÇALIŞKAN

hakan.caliskan@usak.edu.tr

BİSMEK Koordinatörü

 Öğr.Grv. Namık LEBLEBİCİER

  namik.leblebicier@usak.edu.tr

Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği Bölümü

 

BİSMEK Başkanı (Bölüm Başkanı)

Doç.Dr. Eylem KILIÇ

eylem.kilic@usak.edu.tr

BİSMEK Koordinatörü

 Dr.Öğr.Üyesi Özer PAMUK

 ozer.pamuk@usak.edu.tr

Tekstil Mühendisliği Bölümü

 

BİSMEK Başkanı (Bölüm Başkanı)

Doç.Dr. Ayşe Ebru TAYYAR

ayseebru.tayyar@usak.edu.tr

BİSMEK Koordinatörü

 Dr.Öğr.Üyesi Erkan TÜRKER

 erkan.turker@usak.edu.tr

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

YİSMEK Başkanı (Müdür)

Doç.Dr. Mustafa Ali ERSÖZ

mali.ersoz@usak.edu.tr

YİSMEK Koordinatörü (Müdür Yardımcısı)

Öğr.Grv. Selim DEMİRTÜRK

selim.demirturk@usak.edu.tr

YİSMEK Sekreteri (Yüksekokul Sekreteri)

Nevzat PEKER

nevzat.peker@usak.edu.tr

Bilgisayar Teknolojileri Bölümü

 

BİSMEK Başkanı (Bölüm Başkanı)

Öğr.Grv. Hüseyin ÇOŞKUN

huseyin.coskun@usak.edu.tr

BİSMEK Koordinatörü

Öğr.Grv. Fatih BOZKURT 

 fatih.bozkurt@usak.edu.tr

Elektrik ve Enerji Bölümü

 

BİSMEK Başkanı (Bölüm Başkanı)

Öğr.Grv.Dr. Dilek ASİ

dilek.asi@usak.edu.tr

BİSMEK Koordinatörü

Öğr.Grv. M. Feyzi ÖZSOY

 mehmetfeyzi.ozsoy@usak.edu.tr

Elektronik ve Otomasyon Bölümü

 

BİSMEK Başkanı (Bölüm Başkanı)

Öğr.Grv. S.Anıl YÜCESOY

anil.yucesoy@usak.edu.tr

BİSMEK Koordinatörü

 Öğr.Grv. A. Çağdaş SEÇKİN

 cagdas.seckin@usak.edu.tr

Makine ve Metal Teknolojileri Bölümü

 

BİSMEK Başkanı (Bölüm Başkanı)

Dr. Öğr. Üyesi Rıza KARA

riza.kara@usak.edu.tr

BİSMEK Koordinatörü

 Öğr.Grv. Yasin DEMİRHAN

 yasin.demirhan@usak.edu.tr

Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri Bölümü

 

BİSMEK Başkanı (Bölüm Başkanı)

Dr. Öğr. Üyesi Fatih ÇOLAK

fatih.colak@usak.edu.tr

BİSMEK Koordinatörü

 Öğr.Grv. Selim DEMİRTÜRK

 selim.demirturk@usak.edu.tr

Tekstil, Giyim, Ayakkabı ve Deri Bölümü

 

BİSMEK Başkanı (Bölüm Başkanı)

Öğr.Grv. Sevcan ÜSTÜN ÇETİN

sevcan.ustun@usak.edu.tr

BİSMEK Koordinatörü

 Öğr.Grv.r. Gülhan PINARLIK

 gulhan.pinarlik@usak.edu.tr


© 2018 Uşak Üniversitesi - BİDB - Web ve Yazılım Geliştirme